Contact

From Operame
Jump to navigation Jump to search

E-mail

Pers: koen@operame.nl

Overig: juerd@operame.nl


Stichting Revelation Space is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27363894. Donaties zijn welkom via onze webshop of rechtstreeks op de project-bankrekening NL18 ABNA 0887 7007 80 op naam van Revelation Space.