Contact

From Operame
Revision as of 03:36, 8 January 2021 by Juerd (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

E-mail

Pers: koen@operame.nl

Overig: juerd@operame.nl


Stichting Revelation Space is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27363894. Donaties zijn welkom via onze webshop of rechtstreeks op de project-bankrekening NL18 ABNA 0887 7007 80 op naam van Revelation Space.