Handleiding voor gevorderden

From Operame
Revision as of 16:49, 30 December 2020 by Juerd (talk | contribs) (Created page with "== Dashboard met grafieken == Operame heeft WiFi (staat standaard uit) en ondersteuning voor MQTT (staat ook standaard uit), en daarmee kun je de CO2-meter periodiek de waarde...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Dashboard met grafieken

Operame heeft WiFi (staat standaard uit) en ondersteuning voor MQTT (staat ook standaard uit), en daarmee kun je de CO2-meter periodiek de waarden laten versturen naar een server. Je zou dat bijvoorbeeld kunnen gebruiken om grafieken te maken van alle lokalen, om centraal te monitoren waar de ventilatie nog verbeterd moet worden.

Client

Om WiFi en MQTT in te schakelen op de CO2-meter, gebruik je de WiFi-portal (druk op het knopje boven de USB-C-stekker). Zet de volgende checkboxes aan:

☑ WiFi-verbinding gebruiken

☑ Metingen via het MQTT-protocol versturen

Uiteraard moet je ook het WiFi-netwerk instellen met het bijbehorende wachtwoord.

Bij "Broker" vul je het IP-adres van de MQTT-server in.

Server

De server kan van alles zijn, een Raspberry Pi 4 is bijvoorbeeld krachtig genoeg. Aan de serverkant heb je iets nodig dat de MQTT-berichten kan ontvangen, namelijk een MQTT broker. De makkelijkste is Mosquitto. Vervolgens heb je een database nodig om de ontvangen waardes op te slaan, zoals bijvoorbeeld InfluxDB, en iets dat de berichten van MQTT opvangt en in de database stopt. Tot slot heb je nog iets nodig om het dashboard mee te maken, zoals Grafana of Chronograf.

Zoals gezegd is dit iets voor gevorderden. We hebben vooralsnog geen tijd gehad om een stap-voor-stap instructie te schrijven (hulp is welkom!)

Overwegingen

Privacy

Aan de CO2-waarde kun je zien of er iemand aanwezig is. In een ruimte die langdurig leeg is, maar die nog wel (een beetje) ventilatie heeft, zal de CO2 namelijk uiteindelijk weer op het basisniveau van rond de 420 PPM uitkomen. Daalt het CO2-niveau sneller, dan staat er waarschijnlijk een raam open. Dit is allemaal misschien geen probleem om te monitoren voor een klaslokaal, maar het is goed om er even bij stil te staan.

Beveiliging

IoT staat voor Internet of Things. De S in IoT staat voor Security. Operame is een typisch IoT-apparaat en stuurt de CO2-meetwaarden zonder versleuteling naar de MQTT-server. Het ondersteunt ook geen authenticatie op de MQTT broker. Daarom staat deze functionaliteit standaard uitgeschakeld. Wil je deze dingen beveiligen, dan zal dat op netwerkniveau moeten, met bijvoorbeeld een apart WiFi-netwerk, client isolation, en een firewall. Ook hier geldt dat het misschien niet zo'n ramp is als iemand je meetwaarden kan zien of verstoren, maar dat het wel goed is om er even bij stil te staan.