Wie doet wat?

From Operame
Revision as of 16:06, 15 May 2021 by Juerd (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Het project Operame is beëindigd. Onze CO2-meters voor scholen zijn inmiddels op; je kunt ze niet meer bestellen. Lees de aankondiging voor meer informatie over wat we samen hebben bereikt.

Organisatie

Het project Operame valt onder de paraplu van Stichting Revelation Space (beter bekend als "RevSpace"). Het KvK-nummer is 27363894.

Wat Wie Status
Algemeen Juerd (zoekt backup) (doorlopend)
PCB-ontwerp Bas Afgerond (v1)
Onderdelen inkopen Bas, Koen Afgerond (2e batch)
Website beheren Koen (doorlopend)
Webshop maken/beheren Peter (doorlopend)
Logo/huisstijl maken Boekenwuurm Afgerond
Informatie op de wiki zetten Juerd (hulp welkom!) Zo goed als af
Firmware schrijven Juerd Afgerond
Samenstellen van de kits organiseren Peter (hulp welkom!) (doorlopend)
Financiële administratie f0x (doorlopend)
Bestellingen afhandelen Peter, Sander (doorlopend)
Technische vragen beantwoorden Juerd (hulp welkom!) Opgestart
Publiciteit/pers Koen Opgestart
Fondsen werven Koen Opgestart

Je kunt de organisatoren bereiken op naam@operame.nl

Soldeervrijwilligers

We zoeken mensen die willen helpen met solderen! Wie een beetje soldeer-ervaring heeft, zou dit moeten kunnen. Heb je een soldeerbout en een brievenbus, en wil je helpen? Meld je aan! Het idee is dat wij je de kitjes toesturen, en dat je die dan in elkaar zet en het dan doorstuurt naar het adres dat wij hebben opgegeven. De verzendkosten worden uiteraard vergoed.

Mail naar juerd@operame.nl als je wilt helpen. Vermeld daarbij hoeveel tijd je hieraan kunt besteden en op welke dagen je beschikbaar bent.

Op dit moment zijn er genoeg soldeervrijwilligers, maar stuur gerust een mailtje als je wilt helpen. Misschien kunnen we je hulp in de toekomst alsnog goed gebruiken.

Geldschieters

Omdat dingen uit China bestellen een tijdje duurt, zoeken we mensen die een risicovolle rentevrije lening willen verstrekken. Vind je dit een goed initiatief en kun je een paarduizend euro missen? Neem even contact op!

Status: we hebben vooralsnog 15000 € aan leningen gekregen en onderdelen voor 600 CO2-meters ingekocht.

Donaties, ongeacht hoe groot, zijn ook van harte welkom!

Sponsors

  • Procolix sponsort de domeinnamen en de webhosting.
  • Stichting Revelation Space neemt de kosten voor het gebruik van de bankrekening op zich.