CE-markering

From Operame
Jump to navigation Jump to search

Uitgangspunten

  • CE-vereisten zijn nuttig, maar erg onhandig als snelheid geboden is.
  • Belangen afwegen: naar ons gevoel is de pandemie belangrijker dan eventuele EMC-problemen.
  • Als er een manier is om geen CE-markering te hoeven hebben, willen we die gebruiken.

Componenten en subassemblages

"Het bij of krachtens dit besluit bepaalde ten aanzien van apparaten is tevens van toepassing op:

  • a. componenten of subassemblages die bedoeld zijn om door de eindgebruiker te worden ingebouwd in een apparaat en die in staat zijn elektromagnetische verstoringen te veroorzaken of waarvan de werking door dergelijke verstoringen kan worden beïnvloed, en (...)"

In de EMC-richtlijn, in Nederland uitgevoerd als Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2016, staat dat het bepaalde ten aanzien van apparaten óók van toepassing is op componenten en subassemblages die bedoeld zijn om door de eindgebruiker te worden ingebouwd in een apparaat. Het is onhandig dat in de definities niet is omschreven wanneer iets een apparaat is, en wat "inbouwen in" precies inhoudt. Maar voor ons is de oplossing simpel: wij leveren geen voltooid product, maar een bouwpakket van componenten die dus niet door de eindgebruiker, maar door iemand anders, moeten wordent ingebouwd.

Dus bestel je de kit om zelf als eindgebruiker te gaan gebruiken? Laat 'm door iemand anders solderen! Deze onderdelen zijn namelijk niet bedoeld om door de eindgebruiker te worden ingebouwd.

Toekomst

Het zou prettig zijn als we gewoon een geassembleerd product konden verkopen, keurig getest en voorzien van CE-markering. We zoeken mensen die daar ervaring mee hebben, of nog beter: een bedrijf dat ons project wel zou willen sponsoren door de proeven te doen of bekostigen. Veel bedrijven die elektronica produceren hebben een eigen lab. Aangezien CE met zelfcertificering kan werken, hoeft het niet per se via een keuringsbedrijf.