New pages

Jump to navigation Jump to search
New pages
Hide registered users | Hide bots | Show redirects
  • 23:48, 18 April 2021Afrondingsfase (hist | edit) ‎[4,661 bytes]Juerd (talk | contribs) (Created page with " **Samenvatting:** het project Operame komt tot een einde. We hebben inmiddels zo'n 400 CO2-meters voor klaslokalen geleverd, waardoor de luchtkwaliteit voor duizenden kindere...") originally created as "Laatste fase"