Ventilatieproblemen

From Operame
Jump to navigation Jump to search

De meting blijft langdurig hoog, zelfs met open ramen

Het is normaal als de meting de eerste minuten hoog blijft of zelfs iets omhoog gaat. Maar uiterlijk zo'n 5 minuten nadat de ramen open zijn gezet zou het getal toch duidelijk omlaag moeten zijn gegaan. Als de meting hoog blijft kan dat verschillende oorzaken hebben:

  • Dit kan een probleem zijn met de ABC (Automatic Baseline Calibration). De eerste 24 uur zijn de metingen nog niet betrouwbaar. Laat de meter ingeschakeld, ook als het lokaal leeg is. Laat 's nachts de ventilatie ingeschakeld en de raamroosters open (als die er zijn). Vanwege dit mechanisme is deze CO2-meter niet geschikt voor ruimtes die 24 uur per dag worden gebruikt. Is het lokaal ook 's nachts gebruikt?
  • CO2 is koolzuurgas, en wordt ook in frisdrank gebruikt voor de prik. Een open blikje cola vlakbij de meter kan bijvoorbeeld de meting beïnvloeden.
  • Mensen ademen CO2 uit, dat is het hele idee. Dat betekent echter dat de CO2-meter niet al te dicht bij mensen moet worden opgehangen.
  • Bij verbranding komt er veel CO2 vrij in de lucht. Als je een brandlucht ruikt van een brand in de buurt, dan zou dat een hoog CO2-niveau kunnen verklaren.
  • De richting van luchtstroming is niet altijd zoals je het verwacht. Als andere klassen of de gang niet worden geventileerd, zou het kunnen dat alle vieze lucht uit de rest van het gebouw wordt aangezogen en door de ramen naar buiten waait. In het algemeen is het fijn om deuren open te laten zodat alles goed door kan tochten, maar als de rest van het gebouw niet geventileerd wordt, is een dichte deur toch handiger. Het is nuttig om alle gebruikte ruimtes te ventileren, en dat te controleren met CO2-meters, zodat er nergens in het gebouw vieze lucht ophoopt.
  • Het zou kunnen dat de ramen niet ver genoeg open staan. In gebouwen waar de ramen alleen op een kier kunnen, zijn bouwtechnische aanpassingen nodig.