Webbased dashboard

From Operame
Jump to navigation Jump to search

Een eenvoudig Operame MQTT web-dashboard maken

de basis dataflow in MQTT

Uit de MQTT uitleg blijkt dat we 3 onderdelen nodig hebben; een Publishing client (Het Operame sensorboard dus), een broker en een Subscribing client (het dashboard dus). We werken ze in volgorde af.De publishing client (oftewel de Sensor).

MQTT settings in Operame

Operame heeft WiFi aan boord (al staat deze standaard uit) en ondersteuning voor MQTT (staat ook standaard uit). De configuratie van beide gaat via een tijdelijke WiFi connectie. Om deze te activeren druk je op het knopje boven de USB plug van het board en Operame maakt een nieuw wifi-netwerk. De naam (SSID) hiervan is Operame-xxxx waarbij xxxx een uniek nummer is.

Op dit netwerk kun je (bijv. met een smartphone) verbinden om vervolgens via de "login"-pagina zowel de wifi-connectie met je WLAN alsook de MQTT-instellingen configureren. Zet met de vinkjes zowel Wifi als MQTT ‘aan’. Vul vervolgens hier, naast je Wifi gegevens (SSID, password) als broker ‘test.mosquitto.org’ in en laat vooralsnog de rest op default staan. Noteer de topic naam (die moet later in de subscriber HTML code aangepast worden)!

De broker

Het is goed mogelijk je eigen broker op te zetten bijvoorbeeld met een Raspberry, docker etc in combinatie met de open software van https://mosquitto.org. Dit vereist wel enige tijd en technische kennis. Een snellere en simpeler methode is gebruik te maken van een openbare MQTT broker op het Internet. Hiermee publiceer wel je data openbaar maar voor niet kritische gegevens en in ‘uitprobeer’ situaties is dit een snelle en eenvoudige oplossing. We passen in deze handleiding een openbare broker toe.

Door op de Operame aan te geven dat we als broker ‘test.mosquitto.org’ gaan inzetten is de Broker operationeel. Verder hebben we de rest van de instellingen default laten staan en dan zal de het board de data onder de ‘Topic’-naam ‘ operame-xxxxx’ publiceren en dus voor de subscriber ook onder deze naam beschikbaar komen op de broker. Hoewel aan MQTT een heleboel te configureren valt is bovenstaande initieel voldoende.

De Subscribe-client (een Javascripted webpagina)

Dit is het onderdeel dat bij de broker een abonnement neemt op een bepaald Topic en daarmee vanaf dan alle data van dat topic gaat ontvangen. In dit geval is de Subscribe-client niet meer dan een HTML file die het abonnement op een specifiek topic ‘neemt’, de data van dat topic ontvangt en deze op een ‘analoge meter’ in een browser laat zien.
Bij deze de html/javascipt file welke eenvoudig als ‘open bestand in een browser kan worden geopend.

Stappenplan

Het eindresultaat
  • Stel je Operame in voor WiFi en MQTT - Noteer je topic naam
  • Download de code - https://bin.jvnv.net/file/OJObp/gaugeMQTT.zip
  • Pas de topic naam aan (zie beneden) in de gedownloade HTML code zodat je eigen topic erin staat ipv het voorbeeld
  • Open de aangepaste HTML file in een browser door 'File/Open bestand'

Verdere uitleg bij de code

De code maakt voor de MQTT verbinding gebruikt van de Eclipse Paho JavaScript MQTT Client en de Google Charts library.

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/paho-mqtt/1.0.1/mqttws31.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js" type="text/javascript"></script>

Topic naam

In deze lijst worden de te volgen topic namen opgegeven.

var MQTTnames = ["operame-7cca2a"]; // Expand with more (max 3) subscriptions if needed

LET OP: Pas deze waarde (hier als voorbeeld "operame-7cca2a") aan zodat deze gelijk is aan de topic naam zoals je die op de Operame hebt ingesteld

Het script ‘abonneert’ zich standaard op 1 topic maar kan in deze vorm tot 3 topics worden uitgebreid.

var MQTTnames = ["operame-7cca2a", "operame-8ef212", "operame-6bbde2a" ];

Broker definitie

In de volgende regel wordt de broker opgegeven (en behoeft geen aanpassing):
client = new Paho.MQTT.Client("test.mosquitto.org", 8080,"");

De gebuikte library gebruikt websockets (IP over HTTP) als mechanisme dus de poort moet i.p.v. de gebruikelijke MQTT poort 1883 nu de websockets poort 8080 zijn.

Output parsing

De MQTT-topic data van de Operame bestaat uit een string die de CO2 waarde laat volgen door de tekst ‘ PPM’. De volgende regel stript de letters uit de tekst en zet deze om naar een echt getal. (geen aanpassing nodig)
var num = message.payloadString.replace(/[^0-9]/g,);
MQTTvalues[i] = Number(num);

Gebruik van de voorbeeldcode

Zoals gezegd is, naast het aanpassen van de topic namen, het openen van de HTML file in een browser middels Open/Bestand genoeg. Wel is i.v.m. connectie naar de MQTT Internet Broker en het sideloaden van de publieke libraries een werkende Internetverbinding vereist.

Laat het gebruikte Javascript je niet intimideren! Happy hacking!

De HTML/JS Code

https://bin.jvnv.net/file/OJObp/gaugeMQTT.zip